Polska, Nowy Sącz
+48 185473772
spolka.monit@gmail.com

SYSTEM PARKOWANIA

SYSTEM PARKOWANIA

SMART ZONA
PARKING MANAGER

ELEMENTY SYSTEMU

DETEKTORY
STEROWNIK
KOORDYNATOR

AUTORZY SYSTEMU

KATEDRA AUTOMATYKI I ROBOTYKI AGH
KATEDRA INFORMATYI STOSOWANEJ AGH
INSTYTUTKARPACKI

SYSTEM INTELIGENTNEGO PARKOWANIA

• Poprawa komfortu życia wszystkich mieszkańców miasta (komunikacja, środowisko)
• Poprawa przepustowości arterii komunikacyjnych w śródmieściach miast
• Eliminacja zbędnego ruchu samochodowego i skrócenie pobytu aut w centrum miast
• Poprawa wykorzystania miejsc parkingowych i zwiększenie rotacji pojazdów
• Wzrost średniego dochodu ze stref parkowania w przeliczenia na 1 miejsce parkingowe
• Kształtowanie właściwych zachowań kierowców w zakresie wyboru środka transportu oraz promowanie alternatywnych metod poruszania się w centrach miast i na arteriach dojazdowych